Гаранция за качество от iCare

Всеки наш служител преминава през внимателен подбор и оценка на възможностите му. Одобрените кандидати се обучават в реална среда, теоретично и практически.

За да поддържаме висок стандарт на работа, правим периодични допълнителни обучения, които са с практическа насоченост и са следствие от опита и обратната връзка, които получаваме от клиентите ни.

Ние успешно прилагаме супервизия в работата с нашите служители - подкрепящ и развиващ процес, който ни позволява да проследяваме резултатите от тяхната работа, както и психичното здраве на всеки един от тях.

work