ПОЛИТИКА ЗА ОТМЯНА НА ПОРЪЧКИ

При заявена и вече заплатена поръчка, компанията не може да Ви върне парите, но бихте могли да промените деня, часа и мястото на посещението 24 часа преди първоначално заявения ангажимент. Това важи както за индивидуални поръчки, така и при абонаментни пакети.

Възможността за промяна е валидна за период от 30 календарни дни от датата на първоначалната поръчка.